ตารางสอนและตารางคะแนน

ตารางสอนและสอนชดเชย    
วันที่ หัวข้อ ผู้สอน
Thursday, October 22, 2015 JOOMLA basic อาจารณ์nuttayos
Thursday, October 29, 2015 JOOMLA Theme อาจารณ์nuttayos
Thursday, November 5, 2015 Present skill อาจารย์ปิง
Thursday, November 12, 2015 หยุดชดเชย 28/11/15 หยุด
Thursday, November 19, 2015 Google analytics อาจารณ์nuttayos
Thursday, November 26, 2015 ดูงานที่ TunLand รถออก 7.00 นใ อาจารณ์nuttayos
Saturday, November 28, 2015 Setup Google web master tool ห้อง 5-503 12.00 อาจารณ์nuttayos
Thursday, December 3, 2015 หยุดชดเชย ทำProject และส่งวันที่ 10/12/15  หยุด
Thursday, December 10, 2015 ส่ง Project ห้อง 2-410 12.00 - 14.00 กลุ่มละ 30นาที และติวถ้าทัน อาจารณ์nuttayos

 

ตารางคะแนน EBS367 -1-2558
หัวข้อ คะแนนเต็ม Total  
1.สอบกลางภาค 20 Total  100
2.สอบปลายภาค 40
3.เข้าห้อง 5
4.Present New by Group สพธอ. 5
4.Present Payment Gateway+ IT News
5.Wordpress 10
6.ดูงาน TunLand 5
7.Project Final 15
5.1 Owner 5 Total 15
5.2 Design 5
5.3 Vote by customer 5
subject: 
ebs367