ตารางสอนและสอนชดเชยMKT326 -1-2558

ตารางสอนและสอนชดเชย    
วันที่ หัวข้อ ผู้สอน
Thursday, October 22, 2015 Payment and SEM อาจารณ์nuttayos
Thursday, October 29, 2015 Facebook marketing อาจารณ์nuttayos
Thursday, November 5, 2015 Present skill อาจารย์เอกชัย
Thursday, November 12, 2015 Online Marketing Trend 2016 อาจารย์มิว
Thursday, November 19, 2015 Google analytics อาจารณ์nuttayos
Thursday, November 26, 2015 หยุดชอเชย 28 /11/15  หยุด
Saturday, November 28, 2015 Setup Google web master tool ห้อง 5-503 12.00 อาจารณ์nuttayos
Thursday, December 3, 2015 หยุดชดเชย 7/12/15 - 8/12/15  หยุด
Monday, December 7, 2015 ส่ง Project ห้อง shoppa 13.00 - 15.30 กลุ่มละ 30นาที อาจารณ์nuttayos
Tuesday, December 8, 2015 ส่ง Project ห้อง shoppa 13.00 - 15.30 กลุ่มละ 30นาที อาจารณ์nuttayos
Thursday, December 10, 2015 ติว อาจารณ์nuttayos
subject: 
mkt326