รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สาขา CIS ของนักศึกษารหัสตั้งแต่ 56 ขึ้นไป

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สาขา CIS ของนักศึกษารหัสตั้งแต่ 56 ขึ้นไป

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

AJอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  0 และ 1

อ.เบญจา สันติธนานนท์  -  Mrs.benja Santidhananon


AJอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  2 และ 3

อ.พิษณุ สมบูรณ์     - Mr.Phitsanu Somboon


AJอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  4 และ 5

อ.ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล  - Mr.Nutthongchai Treethaveewongkul


AJอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  6 และ 7

อ.สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร  - Mrs.Sonthaporn Jitsomboonmitr


AJอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  8 และ 9

อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์  - Mr.Nuttayos Suriyasanee  -  ajnuttayos@gmail.com


 

ไฟล์แนบ: