ตารางเรียน ของนักศึกษา CIS รหัส 56 ในเทอม 1/2557

นักศึกษา ปี 2 รหัส 56  มีวิชาที่ท่านควนจะลงในเทอม 1/2557

CIS212 , CIS223 , COM100 , HRM201 , CIS240 ลงเพิ่มตอนเปิดเทอม ,CIS499 ลงเพิ่มตอนเปิดเทอม

ตารางเรียน ของนักศึกษา CIS รหัส 56  ในเทอม 1/2557

วัน

10.30-11.45

12.00-14.45

15.00-17.45

จันทร์

 

 

 

อังคาร

 

CIS212 (01)

COM100 (02)

พุธ

 

CIS223 (01)

 

พฤหัสบดี

 

CIS240 (01) ลงเพิ่มตอนเปิดเทอม

 

ศุกร์

 

HRM201 (04)

CIS499 (02)ลงเพิ่มตอนเปิดเทอม

หมายเหตุ             CIS240 , CIS499 ลงเพิ่มตอนเปิดเทอม

ตารางสอบ ของนักศึกษา CIS รหัส 56  ในเทอม 1/2557

วัน

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

สอบอาทิตย์ที่ 1

9.00-12.00

CIS212

 

HUM201

 

 

3.30-16.30

 

 

CIS499

 

 

สอบอาทิตย์ที่ 2

9.00-12.00

CIS223

 

COM100

CIS240

 

13.30-16.30

 

 

 

 

 

หมายเหตุ             CIS240 , CIS499 ลงเพิ่มตอนเปิดเทอม

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  0 และ 1

อ.เบญจา สันติธนานนท์  -  Mrs.benja Santidhananon

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  2 และ 3

อ.พิษณุ สมบูรณ์     - Mr.Phitsanu Somboon

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  4 และ 5

อ.ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล  - Mr.Nutthongchai Treethaveewongkul

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  6 และ 7

อ.สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร  - Mrs.Sonthaporn Jitsomboonmitr

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  8 และ 9

อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์  - Mr.Nuttayos Suriyasanee  -  ajnuttayos@gmail.com