ตารางเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบปลายภาคของ CIS 57 เทอม S/2557

Written by ezofezo Published in

ตารางเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบปลายภาคของ CIS 57  เทอม S/2557

WEEKS

Mon

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

Pre Week

21

อ่าน BCH

22

อ่าน BCH

23

อ่าน ENL

24

อ่าน ENL

24

พัก

26

อ่าน ENL

27

อ่าน BCH

Final Week

28

ทำสรุป BCH

29

ทำสรุป ENL

30

ท่องศัพท์ ENL

31

ส่งสรุปให้อาจารย์ 2 วิชาวิชาละ 1   A4  

1

พัก

2

พัก

3

อ่านENL

Exam Week

4

อ่าน BCH

5

อ่านสุดท้าย ENL

6  

สอบ ENL114

7

อ่านสุดท้าย BCH

8  

สอบ BCH101

9

10

 

หมายเหตุเทอมนี้ S/2557 วิชาสอบน้อยมาก ง่ายมากท่านควรจะต้องเก็บ A,B เท่านั้นนะครับ  ตั้งใจด้วยนะครับ

โชคดีนะครับทุกท่าน^^