ตารางเรียนวิชา CIS นักศึกษาปี1 รหัส 57

นักศึกษา ปี 1 รหัส 57  มีวิชาที่ท่านควนจะลงในเทอม 1/2557

THA106 , ACC100 , CIS210 (ต้องลงเพราะเปิดปีละ 1 ครั้ง ) , ENV114 , HRM201 , ESS 1 ตัว

ตารางเรียน ของนักศึกษา CIS รหัส 57  ในเทอม 1/2557

วัน

10.30-11.45

12.00-14.45

15.00-17.45

จันทร์

 

ACC100 – 01

 

อังคาร

THA106 (13-15)

HRM201 – 01

 

พุธ

 

CIS210  - 01

 

พฤหัสบดี

THA106 (13-15)

MAT142 (19-20)

ESS 108 Badminton

ศุกร์

 

 

 

หมายเหตุ             1.นักศึกษาต้องเลือกเรียน ESS103, ESS105- ESS114, ESS116- ESS118, ESS120, ESS121  

                                2.นักศึกษาท่านใดที่คิดว่าตื่นเช้าเรียนไม่ได้กรุณาเลือกเรียนวิชาตามนี้แต่ให้เป็นช่วงเวลาบ่ายแทนนะครับ

ตารางสอบ ของนักศึกษา CIS รหัส 57  ในเทอม 1/2557

วัน

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

สอบอาทิตย์ที่ 1

9.00-12.00

THA106

CIS210

HRM201

MAT142

 

3.30-16.30

 

 

 

 

 

สอบอาทิตย์ที่ 2

9.00-12.00

 

ACC100

 

 

 

13.30-16.30

 

 

 

 

 

หมายเหตุ             ESS มีสอบกลางภาคและปลายภาคแต่บางรายวิชามีกรุณาตรวจสอบก่อน

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  0 และ 1

อ.เบญจา สันติธนานนท์  -  Mrs.benja Santidhananon

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  2 และ 3

อ.พิษณุ สมบูรณ์     - Mr.Phitsanu Somboon

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  4 และ 5

อ.ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล  - Mr.Nutthongchai Treethaveewongkul

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  6 และ 7

อ.สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร  - Mrs.Sonthaporn Jitsomboonmitr

Jอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา CIS ที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วย  8 และ 9

อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์  - Mr.Nuttayos Suriyasanee  -  ajnuttayos@gmail.com

แก้ไขเมื่อ 29-6/2014 18:10