banner2_1.jpg
banner2_2.jpg
banner2_3.jpg
banner2_4.jpg
banner2_5.jpg
banner2_6.jpg

CIS : สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(Computer Information System ตัวย่อ : CIS)

เป็นสาขาหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศที่มีอยู่ปัจจุบันมาปรับใช้การทำธุรกิจให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นทางสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CIS) เรายังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริง และสามารถเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยนำสารสนเทศต่างๆมาช่วยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยคณาจารย์ด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณจึงมั่นใจต่อหลักสูตรและสาขาของเราได้ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้จริง สมัครเรียนเลยที่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ : nuttayos.s@rsu.ac.th    Read More....

Download

RSUCIS Menu


EBS367

CIS : สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( Computer Information System ตัวย่อ :CIS)

เป็นสาขาหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศที่มีอยู่ปัจจุบันมาปรับใช้การทำธุรกิจให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริง และสามารถเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยนำสารสนเทศต่างๆมาช่วยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยคณาจารย์ด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์

สหกิจ

Contact

Aj.Nuttayos Suriyasanee
Room : 2-209
Mobile : 086-307-1056
E-mail : ajnuttayos@gmail.com
Website : www.rsucis.com
Facebook : AjNut Rsu

Have a Question?

User login